ZAHRADNICKÉ PRÁCE

- rozprostření ornice a zakládání trávníků
- údržba zeleně včetně výsadby okrasných dřevin
- kácení vzrostlých stromů a porostů, odstranění pařezů
- rekultivace zanedbaných ploch
- doprava a dodávka biokalů ze spol. Mondi Packaging Štětí a.s.